LEKÁR

LEKÁR

LEKÁR

Vzdelanie r. 1996 ukončené VŠ štúdium na LF UK Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo r. 2000 atestácia I. stupňa v odbore otorinolaryngológia, Slovenská postgraduálna akadémia medicíny Bratislava r. 2003 nadstavbová atestácia v odbore foniatria, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava r. 2014 certifikát – školenie zamerané na liečebno-kozmetické možnosti použitia botulotoxínu v prípravku DYSPORT r. 2015 certifikát – školenie […]

Read More