DIAGNOSTIKA

Nadštandardné vybavenie ambulancie nám pomáha pri správnej diagnostike širokého spektra ochorení.

  • Otoskopia – vyšetrenie uší otoskopom
  • Otomikroskopia – vyšetrenie uší mikroskopom
  • Endoskopia nosa, nosohltana, hrtana – vyšetrenie rigídnymi endoskopmi s rôznou uhlovou optikou
  • Tympanometria – vyšetrenie funkcie sluchovej trubice, poddajnosti bubienka a vyšetrenie reflexov stredoušia
  • Audiometria – vyšetrenie prahu sluchu, slovnej audiometie, tinnitometria u dospelých aj detí
  • Stroboskopia – vyšetrenie funkcie (správnej pohyblivosti) hlasiviek
  • Videoreťazec – zariadenie pre videoendoskopické vyšetrenie nosa, nosohltana, hrtana aj videostroboskopické vyšetrenie s možnosťou archivácie fotografií a videosekvencií nálezu