INÉ SLUŽBY

  • Vyšetrenie pracujúcich v hluku – vstupné, preventívne a výstupné audiometrické prehliadky
  • Komplexné vyšetrenie pre potreby zamestnávateľa
  • Audiometrické vyšetrenie pre vodičov profesionálov i amatérov
  • Foniatrické vyšetrenie pre potreby prijímacích skúšok na SŠ (konzervatóriá), VŠ

 

CENNÍK je k dispozícii na ambulancii. (nehradené zo zdravotného poistenia)