LEKÁR

Vzdelanie

  • r. 1996 ukončené VŠ štúdium na LF UK Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo
  • r. 2000 atestácia I. stupňa v odbore otorinolaryngológia, Slovenská postgraduálna akadémia medicíny Bratislava
  • r. 2003 nadstavbová atestácia v odbore foniatria, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
  • r. 2014 certifikát – školenie zamerané na liečebno-kozmetické možnosti použitia botulotoxínu v prípravku DYSPORT
  • r. 2015 certifikát – školenie zamerané na liečebno-kozmetické možnosti použitia botulotoxínu v prípravku BOTOX

Prax

  • 1996 – 2003 ORL oddelenie NsP Skalica
  • 2004 –          ORL a foniatrická ambulancia Senica

LEKÁR

  • Špecializácia Otorinolaryngológ Foniater
  • Vzdelanie LFUK Bratislava
  • Práca ORL FON s.r.o.