LIEČBA

Diagnostikované ochorenia liečime celkovo, dostupnými medikamentami a na ambulancii lokálnym ošetrením.

ORL a foniatrická ambulancia MUDr. Ivana Vrancová - Liečba