KONTAKT

ORL a foniatrická ambulancia – ORL FON, s.r.o.

  • Lekár: MUDr. Ivana Vrancová
  • Zdravotná sestra: Erika Čepková
  • Sotinská 1591/29A, 905 01 Senica
  • Lokalizácia: budova “novej polikliniky” s lekárňou pri kostole – poschodie 2.
  • Telefón: 034/ 6512 081

Oznam pacientom:

Od 1.8.2015 rušíme časenkový systém. Všetkých pacientov budeme na vyšetrenie objednávať bezplatne, telefonicky v čase 7:00 – 8:00 na tel. čísle 034/6512081.