KONTAKT

ORL a foniatrická ambulancia – ORL FON, s.r.o.

  • Lekár: MUDr. Ivana Vrancová
  • Zdravotná sestra: Erika Čepková
  • Sotinská 1591/29A, 905 01 Senica
  • Lokalizácia: budova „novej polikliniky“ s lekárňou pri kostole – poschodie 2.
  • Telefón: 034/ 6512 081