OZNAMY

Vážení pacienti,

vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu budeme na našej ambulancii naďalej objednávať pacientov prostredníctvom eČasenky.

V čakárni môžu byť len 2 osoby – 2 pacienti, alebo 1 pacient s 1 príbuzným, event. iným doprovodom! Vstup do čakárne a do ambulancie len s riadne nasadeným rúškom – prekryté ústa aj nos!

Pacienti s prejavmi akútneho ochorenia dýchacích ciest a s prejavmi možnej infekcie COVID-19 budú vyšetrení len po absolvovaní testu s negatívnym výsledkom (cestou svojho obvodného lekára – telefonická konzultácia)!

Ďakujeme za pochopenie.